Осигуряване на корпоративна сигурност - фирмени разследвания

Корпоративни разследвания

Всяка средна или голяма фирма, сдружение, компания, финансова корпорация, политическа група или партия и друг тип структура, има нужда от определена информация, чрез която да се подсигури, за да не може да и се навреди! Това е услугата "корпоративна сигурност".

При такива случаи, обикновено работим съвместно няколко частни детективи, притежаващи дългогодишен опит в сферата детективските разследвания, следователи, работили и в структурите Министерството на вътрешните работи и агенциите за сигурност.

Можем да изпълним бързо, точно и дискретно разузнаване на служители, членове, партньори, кандидати или други свързани лица, за които трябва да се разбере финансово и имотно състояние, местоживеене, предходни местоработи, реалното им образование, съществуване или не на граждански и наказателни дела, задължения към банки, лица или институции, ..., а и набиране на данни за конкуренти, т.н. фирмено разузнаване и други услуги, необходими за конкретния случай.

Нашата детективска агенция разполага със съвременно техническо оборудване и е в състояние да извърши точно установяване за наличие на бръмбари, проверка на мобилни телефони и компютри от шпионски софтуер, откриване на проследяващи устройства и др.

Частен детектив Иванов гарантира бързи и точни резултати - ДИСКРЕТНО!

Обадете се на телефон 0879 527 229 !