От кога съществува детективската дейност в България

Частната детективска дейност съществува от ХIХ век. В началото детективите били набедени за "шпиони" и "доносници". До техните услуги прибягвали само хора, болни от ревност, но впоследствие се оказало, че частният детектив може да бъде полезен в много ситуации. Детективът може да свърши по-бързо и по-ефективно разследване от един обикновен полицай. Така детективските услуги лека полека взели да се разширяват, а търсенето им нараснало драстично.

В България, детективски услуги се предлагат от началото на 90-те, т.е. с идването на демокрацията. Още тогава случаите за разкриване и доказване на изневери са най-честите случаи, но се ползват ного и другите разследвания като издирване на лица, длъжници, укриващи се, набиране на биографични данни, фирмени проучвания и други.

През годините се наложило, детективите да се обединят в Асоциация на частните детективи, което е сдружение на професионалисти, работещи в областта на частните разследвания със собствен устав, етичен кодекс и правилник за дейността. Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел, създадена с цел да гарантира равноправните взаимоотношения между работещите в бранша, да оформя и прилага правила, осигуряващи по-голяма сигурност на извършващите дейността и на техните доверители, да насърчава просперитета и общественото признание на частните детективи в България, както и да взема дейно участие в изготвянето и прилагането на ефективен и справедлив закон за частната проучвателна дейност в страната.

Всяка една асоциация, намираща се в която и да е точка на света, задължително има "Етичен кодекс на частния детектив". В него се приканва към етичност, лоялност, колегиалност между действащите. Те са длъжни да спазват кодекса, устава и всички закони на съответната държава.

След това, отново от нужда за регулиране на по-горе изброените неща, се учреди и Детективска колегия. Целта и е да предлага гъвкави решения за намиране на всякаква информация, както и консултации от експерти във всички сфери, които да ви помогнат да вземете най-оптималното решение за всеки ваш казус, в личен или професионален план.

През годините детективските услуги се увеличават като възможности, а с това и търсенето също нараства. Днес, българските детективи вече смело могат да се похвалят с доста работа. Сред клиентите им са големи български и чуждестранни фирми, консорциуми, депутати, хора от най-различно естество. Поръчките също са от различен характер.

Всички сме чували за Шерлок Холмс и Филип Марлоу, за техните приключения и невероятни случаи, които винаги по един или друг начин са разгадавани. В действителност тази професия е доста по-трудна, отколкото изглежда в романите. Разкриването на измама, прелюбодеяние или престъпление не става само с лупа и фотоапарат. Необходими са ловкост, стратегия и добре сработен екип. При едно евентуално наблюдение екипите трябва да работят в синхрон, да могат да се разбират, както се казва, само с едно движение.