Защо да потърсим частен детектив Иванов

Като една от най-добрите детективски агенции ние разполагаме с голям екип от професионални частни детективи с минимум 10 години стаж по професията или тясно свързани с нея дейности като бивши служители на МВР, стаж в охранителния сектор и други. Именно поради тази причина, нашият екип се е специализирал най-вече в разкриване на изневери, издирване на лица и справки. Може би е добре да подчертаем, че само през изминалата година над 200 наши клиенти са се възползвали от услугата разкриване на изневери и съответно продължават да ползват и други наши детективски услуги.

Частен детектив Иванов - 0879 527 229

На базата на натрупания опит и контакти ние извършваме следните детективски услуги за частни лица и фирми:

- Наблюдение и доказване на изневери (фото и видео материал), дата, час и изготвен доклад относно движението и действията на даден обект.
- Проучване и разследване на конкурентни фирми (съдружници, дялови участия, имоти, стоки, внос, цени, продажби), пазари и други.
- Събиране на сведения за изминали и предстоящи събития.
- Събиране на данни за отделни лица и фирми.
- Наблюдение и установяване на нелоялна конкуренция.
- Събиране на сведения за настоящи и бъдещи служители.
- Частни детективи.
- Корпоративен шпионаж.
- Издирване на укрили се или изчезнали лица.
- Издирване на биологични родители.
- GPS системи за проучване на “обекти”.
- Компютърен и телефонен софтуер.
- Предбрачни проучвания.
- Наблюдение на лица със съмнително поведение (алкохол, хазарт, наркотици и др).